Welkom!

Praktijk Alett is vanaf januari 2023 samen gegaan met
Grutsk en Praktijk Elody als:

EYA – Praktijk voor Jeugd en Gezin

EYA staat voor ‘Everything You Are’
Je bent welkom met alles wat je bent, precies zoals je bent!

Meer informatie vindt je op www.praktijkeya.nl

Ik kijk ernaar uit om jullie binnen EYA te ontmoeten!

Integratief

Integratieve therapie is een kortdurende en leuke vorm van psychotherapie. Ik kijk naar het hele plaatje, de verschillende kanten van het kind en de omgeving. Daarbij ga ik er van uit dat het kind of de jongere zelf (onbewust) weet wat er aan de hand is en welke oplossing hij of zij nodig heeft. Als het kind zijn/haar eigen kracht terugvindt en dit kan inzetten om zichzelf te helpen, is het effect hiervan groot en blijvend. Daarbij wordt de oorzaak van het probleem aangepakt, waardoor symptomen verminderen of verdwijnen.

Ouders zijn hierin onmisbaar en zie ik als belangrijke co-therapeuten. Samen kijken we naar wat het kind nodig heeft en naar manieren om het kind hierin te begeleiden.

Doordat ouders en kinderen weer grip op hun leven krijgen, komt er ruimte voor ontspanning, plezier en groei.