Welkom!

Vanaf januari 2023 gaat Praktijk Alett samen met Grutsk en Praktijk Elody verder als:

EYA – Praktijk voor Jeugd en Gezin

EYA staat voor ‘Everything You Are’
Je bent welkom met alles wat je bent, precies zoals je bent!

Meer informatie vindt je op www.praktijkeya.nl

Ik kijk ernaar uit om jullie binnen EYA te ontmoeten!
Aanmeldingen en verwijzingen zijn van harte welkom.

 

Welkom bij Alett

Soms zit je niet lekker in je vel en kun je wel een steuntje in de rug gebruiken.

Ik help je bij:
·   Het ontwikkelen van moed en durf
·   Vrolijker worden
·   Je draai vinden in de klas
·   Meer vertrouwen krijgen in jezelf
·   Nare gevoelens en stress verwerken
·   Vriendschappen maken en houden
·   Ontspannen in je lijf
·   Lekker slapen en wakker worden
·   Gewoon naar de wc kunnen gaan
·   Aan nieuwe situaties wennen

Ik werk graag samen met ouders. We kijken samen naar wat je kind nodig heeft en hoe jij hierin kan ondersteunen.

Trek gerust aan de bel als je wil overleggen over jouw situatie!

Groetjes,

Integratief

Integratieve therapie is een kortdurende en leuke vorm van psychotherapie. Ik kijk naar het hele plaatje, de verschillende kanten van het kind en de omgeving. Daarbij ga ik er van uit dat het kind of de jongere zelf (onbewust) weet wat er aan de hand is en welke oplossing hij of zij nodig heeft. Als het kind zijn/haar eigen kracht terugvindt en dit kan inzetten om zichzelf te helpen, is het effect hiervan groot en blijvend. Daarbij wordt de oorzaak van het probleem aangepakt, waardoor symptomen verminderen of verdwijnen.

Ouders zijn hierin onmisbaar en zie ik als belangrijke co-therapeuten. Samen kijken we naar wat het kind nodig heeft en naar manieren om het kind hierin te begeleiden.

Doordat ouders en kinderen weer grip op hun leven krijgen, komt er ruimte voor ontspanning, plezier en groei.

Werkwijze / Kosten

Aanmeldingen en verwijzingen zijn van harte welkom bij
EYA – Praktijk voor Jeugd en Gezin

Stuur een mailtje naar: info@praktijkeya.nl of bel: 06 – 13 43 42 28

Voor een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek of een kijkje in de praktijk kun je altijd contact opnemen. Dit plannen we dan op korte termijn in.

Het traject start met een intakegesprek, bij voorkeur met beide ouders. Daarin wordt besproken waar je (kind) tegenaan loopt en wat de wensen zijn voor je zoon of dochter. Voorafgaand aan het intakegesprek stuur ik een vragenlijst op, waarin alvast het één en ander kan worden toegelicht.

Daarna volgen 5 individuele therapiesessies met het kind (de jongere). Binnen deze sessies bouw ik een vertrouwensrelatie op en zoek ik uit wat zijn/haar klacht is. Tijdens de sessies sluit ik aan bij de wensen en de belevingswereld van het kind (de jongere), waarbij het zijn/haar eigen oplossing vindt. Er zijn tal van mogelijkheden om op een vertrouwde, leuke en effectieve manier te werken aan problemen.

Na 5 keer volgt er een oudergesprek waarin de ontwikkelingen worden besproken. Als het nodig is vervolgen we hierna het traject en als het probleem is opgelost ronden we af. Aan het eind van het traject sluiten we ook af met een oudergesprek.

Kosten:
Kennismakingsgesprek (20 min)                                                  Gratis
Intakegesprek + vragenlijst (60 min)                                           €75,-
Therapiesessie (50 min)                                                                    €75,-
Oudergesprek (60 min)                                                                      €75,-
Telefonisch consult (15 min)                                                            €15,-
Beknopt verslag bevindingen                                                         €45,-
Schoolobservatie                                                                                  €95,-

Vergoeding:
Totale vergoeding is mogelijk via Jeugdzorg Regio IJsselland (profiel 1, 2 of 4). Neem contact op met de huisarts, het Sociaal Wijkteam of Centrum Jeugd & Gezin voor een verwijzing.

Gedeeltelijke vergoeding is mogelijk via de zorgverzekering. De sessies vallen onder ‘complementaire psychosociale hulpverlening’ en worden vergoed vanuit het aanvullende pakket van verschillende zorgverzekeraars. Neem voor meer informatie contact op met uw zorgverzekeraar en houd hierbij mijn AGB-codes bij de hand (zie onderaan site).

De tarieven en vergoedingen voor sessies op afstand en via (beeld)bellen blijven onveranderd.

Algemene voorwaarden, privacy en klachtenprocedure
De algemene voorwaarden en privacy policy staan beschreven in onderstaande documenten. Lees dit gerust door voor de start van de behandeling.

Als u ontevreden bent over de behandeling of de gang van zaken dan hoor ik dat heel graag van u en hoop ik dit in een gesprek met u op te kunnen lossen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging, de NFG (de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html).

Wie ben ik

Ik ben Alette Koole, ontwikkelingspsycholoog en integratief kinder- en jeugdtherapeut.

Dat is een hele mond vol en betekent dat ik een heleboel weet over de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Daarnaast kan ik je helpen om de kracht en het vertrouwen in jezelf weer terug te vinden en om te verwerken wat jou dwars zit.

In mijn vrije tijd zit ik regelmatig op mijn wielrenfiets, sta ik op schaatsen of lig ik op mijn yoga-mat. Ik geniet van buiten zijn, lekker in het bos of wandelend langs de IJssel. Ik woon samen met mijn vriend Gerben en ik houd van gezelligheid met de mensen om mij heen.

In 2012 heb ik de opleiding Klinische Ontwikkelingspsychologie afgerond aan de Universiteit van Amsterdam.
Na een aantal jaren binnen de kinder- & jeugdpsychiatrie te hebben gewerkt, ben ik voor mezelf begonnen in mijn eigen praktijk aan huis.
Inmiddels heb ik ook een 3-jarige opleiding voor Integratieve Kindertherapie gevolgd aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie.

Ik ben aangesloten bij…
– de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg)
– het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)
– het SKJ (Kwaliteitsregister Jeugd)

Een kijkje in de praktijk