Werkwijze / Kosten

De wachtlijst is op dit moment ongeveer 10 weken.

Voor een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek of een kijkje in de praktijk kun je altijd contact opnemen. Dit plannen we dan op korte termijn in.

Het traject start met een intakegesprek, bij voorkeur met beide ouders. Daarin wordt besproken waar je (kind) tegenaan loopt en wat de wensen zijn voor je zoon of dochter. Voorafgaand aan het intakegesprek stuur ik een vragenlijst op, waarin alvast het één en ander kan worden toegelicht.

Daarna volgen 5 individuele therapiesessies met het kind (de jongere). Binnen deze sessies bouw ik een vertrouwensrelatie op en zoek ik uit wat zijn/haar klacht is. Tijdens de sessies sluit ik aan bij de wensen en de belevingswereld van het kind (de jongere), waarbij het zijn/haar eigen oplossing vindt. Er zijn tal van mogelijkheden om op een vertrouwde, leuke en effectieve manier te werken aan problemen.

Na 5 keer volgt er een oudergesprek waarin de ontwikkelingen worden besproken. Als het nodig is vervolgen we hierna het traject en als het probleem is opgelost ronden we af. Aan het eind van het traject sluiten we ook af met een oudergesprek.

Kosten:
Kennismakingsgesprek (20 min)                                                  Gratis
Intakegesprek + vragenlijst (60 min)                                           €75,-
Therapiesessie (50 min)                                                                    €75,-
Oudergesprek (60 min)                                                                      €75,-
Telefonisch consult (15 min)                                                            €15,-
Beknopt verslag bevindingen                                                         €45,-
Schoolobservatie                                                                                  €95,-

Vergoeding:
Totale vergoeding is mogelijk via Jeugdzorg Regio IJsselland (profiel 1, 2 of 4). Neem contact op met de huisarts, het Sociaal Wijkteam of Centrum Jeugd & Gezin voor een verwijzing.

Gedeeltelijke vergoeding is mogelijk via de zorgverzekering. De sessies vallen onder ‘complementaire psychosociale hulpverlening’ en worden vergoed vanuit het aanvullende pakket van verschillende zorgverzekeraars. Neem voor meer informatie contact op met uw zorgverzekeraar en houd hierbij mijn AGB-codes bij de hand (zie onderaan site).

De tarieven en vergoedingen voor sessies op afstand en via (beeld)bellen blijven onveranderd.

Algemene voorwaarden, privacy en klachtenprocedure
De algemene voorwaarden en privacy policy staan beschreven in onderstaande documenten. Lees dit gerust door voor de start van de behandeling.

Als u ontevreden bent over de behandeling of de gang van zaken dan hoor ik dat heel graag van u en hoop ik dit in een gesprek met u op te kunnen lossen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging, de NFG (de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html).